สายไฟฟ้า / สายเคเบิ้ล / สายโทรศัพท์ / สายสัญญาณ


New

สายไฟ THW (สายเดี่ยว) ยี่ห้อ ยาซากิ (Thai Yazaki) เหมาะสำหรับใช้ในอาคาร บ้านพักอาศัย ราคาต่อม้วน

฿ 488 ฿ 488

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟ THW (สายเดี่ยว) ยี่ห้อ ยาซากิ (Thai Yazaki) เหมาะสำหรับใช้ในอาคาร บ้านพักอาศัย ราคาต่อม้วน

฿ 6,240 ฿ 6,240

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟ THW (สายเดี่ยว) ยี่ห้อ ยาซากิ (Thai Yazaki) เหมาะสำหรับใช้ในอาคาร บ้านพักอาศัย ราคาต่อเมตร

฿ 119.20 ฿ 119.20

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟ THW (สายเดี่ยว) ยี่ห้อ ยาซากิ (Thai Yazaki) เหมาะสำหรับใช้ในอาคาร บ้านพักอาศัย ราคาต่อเมตร

฿ 439.50 ฿ 439.50

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟ THW (สายเดี่ยว) ยี่ห้อ บางกอกเคเบิ้ล (BCC) เหมาะสำหรับใช้ในอาคาร ราคาต่อม้วน

฿ 350 ฿ 350

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟ THW (สายเดี่ยว) ยี่ห้อ บางกอกเคเบิ้ล (BCC) เหมาะสำหรับใช้ในอาคาร ราคาต่อม้วน

฿ 6,840 ฿ 6,840

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟ THW (สายเดี่ยว) ยี่ห้อ บางกอกเคเบิ้ล (BCC) เหมาะสำหรับใช้ในอาคาร ราคาต่อเมตร

฿ 115 ฿ 115

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟ THW (สายเดี่ยว) ยี่ห้อ บางกอกเคเบิ้ล (BCC) เหมาะสำหรับใช้ในอาคาร ราคาต่อเมตร

฿ 440 ฿ 440

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟ CV (สายเดี่ยว) ยี่ห้อ ฟูเลอร์ (Fuhrer) เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เดินร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดิน

฿ 14 ฿ 14

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟ THW (สายเดี่ยว) ยี่ห้อ ดีม่า (DEEMA) เหมาะสำหรับใช้ในอาคารต่างๆ ราคาต่อม้วน

฿ 385 ฿ 385

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟ THW (สายเดี่ยว) ยี่ห้อ ไอบีไอดี (IBID) เหมาะสำหรับใช้ในอาคารต่างๆ ราคาต่อม้วน

฿ 385 ฿ 385

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟ THW (สายเดี่ยว) ยี่ห้อ เอสเคเอ (SKA) เหมาะสำหรับใช้ในอาคารต่างๆ ราคายกม้วน

฿ 385 ฿ 385

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟ THW (สายเดี่ยว) ยี่ห้อ เมน (MAIN) เหมาะสำหรับใช้ในอาคารต่างๆ ราคายกม้วน

฿ 385 ฿ 385

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟ CV (4 สาย) ยี่ห้อ ยาซากิ (Thai Yazaki) เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เดินร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดิน

฿ 53 ฿ 53

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟ THW (สายเดี่ยว) ยี่ห้อ เอเอ็นที (ANT) เหมาะสำหรับใช้ในอาคารต่างๆ

฿ 385 ฿ 385

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟ THW (สายเดี่ยว) ยี่ห้อ เอสเคเอ (SKA) เหมาะสำหรับใช้ในอาคารต่างๆ

฿ 385 ฿ 385

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟ THW (สายเดี่ยว) ยี่ห้อไทยยูเนี่ยน (THAI-UNION) เหมาะสำหรับใช้ในอาคารต่างๆ

฿ 410 ฿ 410

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟ THW (สายเดี่ยว) ยี่ห้อ ฟูเลอร์ (Fuhrer) เหมาะสำหรับใช้ในอาคาร ราคาต่อเมตร

฿ 115 ฿ 115

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟ CV (3 สาย) ยี่ห้อ ยาซากิ (Thai Yazaki) เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เดินร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดิน

฿ 43 ฿ 43

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟ THW (สายเดี่ยว) ยี่ห้อ ฟูเลอร์ (Fuhrer) เหมาะสำหรับใช้ในอาคาร

฿ 410 ฿ 410

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟ THW (สายเดี่ยว) ยี่ห้อ จรุงไทย (CTW) เหมาะสำหรับใช้ในอาคาร

฿ 115 ฿ 115

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟ THW (สายเดี่ยว) ยี่ห้อ จรุงไทย (CTW) เหมาะสำหรับใช้ในอาคาร

฿ 410 ฿ 410

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟ CV (สายคู่) ยี่ห้อ ยาซากิ (Thai Yazaki) เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เดินร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดิน

฿ 34 ฿ 34

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟ CV (สายเดี่ยว) ยี่ห้อ ยาซากิ (Thai Yazaki) เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เดินร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดิน

฿ 15 ฿ 15

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟอลูมิเนียมแกนเดียว หุ้มด้วยฉนวน แรงดันไฟฟ้า 750 โวลต์ อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เป็นที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และ บ้านพักอาศัย

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สาย VSF สายอ่อนแกนเดียว หุ้มด้วยฉนวนพีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียล ตามมาตรฐาน มอก.11-2553 เหมาะสำหรับใช้งานสำหรับอุปกรณ์ชุดควบคุมกับเครื่องจักร สายอ่อนดัดโค้งงอได้ง่าย

฿ 13 ฿ 13

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สาย VSF สายอ่อนแกนเดียว หุ้มด้วยฉนวนพีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียล ตามมาตรฐาน มอก.11-2553 เหมาะสำหรับใช้งานสำหรับอุปกรณ์ชุดควบคุมกับเครื่องจักร สายอ่อนดัดโค้งงอได้ง่าย

฿ 982 ฿ 982

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สาย VSF สายอ่อนแกนเดียว หุ้มด้วยฉนวนพีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียล ตามมาตรฐาน มอก.11-2553 เหมาะสำหรับใช้งานสำหรับอุปกรณ์ชุดควบคุมกับเครื่องจักร สายอ่อนดัดโค้งงอได้ง่าย

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สาย VSF สายอ่อนแกนเดียว หุ้มด้วยฉนวนพีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียล ตามมาตรฐาน มอก.11-2553 เหมาะสำหรับใช้งานสำหรับอุปกรณ์ชุดควบคุมกับเครื่องจักร สายอ่อนดัดโค้งงอได้ง่าย

฿ 300 ฿ 300

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟ NYY (4 สาย) ยี่ห้อ ฟูเลอร์ (Fuhrer) เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เดินร้อยท่อฝังดิน หรือ เดินฝังดินโดยตรง

฿ 34 ฿ 34

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)