สายไฟ NYY

New

สายไฟ NYY (4 สาย) ยี่ห้อ ฟูเลอร์ (Fuhrer) เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เดินร้อยท่อฝังดิน หรือ เดินฝังดินโดยตรง

฿ 34 ฿ 34

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟ NYY (3 สาย) ยี่ห้อ ฟูเลอร์ (Fuhrer) เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เดินร้อยท่อฝังดิน หรือ เดินฝังดินโดยตรง

฿ 30 ฿ 30

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟ NYY (สายคู่) ยี่ห้อ ฟูเลอร์ (Fuhrer) เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เดินร้อยท่อฝังดิน หรือ เดินฝังดินโดยตรง

฿ 26 ฿ 26

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟ NYY (สายเดี่ยว)ยี่ห้อ ฟูเลอร์ (Fuhrer) เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เดินร้อยท่อฝังดิน หรือ เดินฝังดินโดยตรง

฿ 14 ฿ 14

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟ NYY (4 สาย) ยี่ห้อ ยาซากิ (Thai Yazaki) เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เดินร้อยท่อฝังดิน หรือ เดินฝังดินโดยตรง

฿ 38 ฿ 38

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟ NYY (3 สาย) ยี่ห้อ ยาซากิ (Thai Yazaki) เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เดินร้อยท่อฝังดิน หรือ เดินฝังดินโดยตรง

฿ 33 ฿ 33

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟ NYY (สายคู่) ยี่ห้อ ยาซากิ (Thai Yazaki) เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เดินร้อยท่อฝังดิน หรือ เดินฝังดินโดยตรง

฿ 29 ฿ 29

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สายไฟ NYY (สายเดี่ยว) ยี่ห้อ ยาซากิ (Thai Yazaki) เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เดินร้อยท่อฝังดิน หรือ เดินฝังดินโดยตรง

฿ 15 ฿ 15

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)