เบรกเกอร์ แมกเนติก มิตซูบิชิ

Breaker Mitsubishi รุ่น NF30-CS เบรกเกอร์ชนิดตัดตอนอัตโนมัติ มีชนิด 2P และ3P

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

Breaker Mitsubishi รุ่น NF32-SV เบรกเกอร์ชนิดตัดตอนอัตโนมัติ มีชนิด 2P, 3P

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Breaker Mitsubishi รุ่น NF63-CV เบรกเกอร์ชนิดตัดตอนอัตโนมัติ ชนิด 2P และ 3P

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Breaker Mitsubishi รุ่น NF125-CV เบรกเกอร์ชนิดตัดตอนอัตโนมัติ ชนิด 2P และ 3P

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

Breaker Mitsubishi รุ่น NF160 SGV เบรกเกอร์ชนิดตัดตอนอัตโนมัติ มีชนิด 2P, 3P และ 4P

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Breaker Mitsubishi รุ่น NF250-CV เบรกเกอร์ชนิดตัดตอนอัตโนมัติ ชนิด 2P และ 3P

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Breaker Mitsubishi รุ่น NF400-CW เบรกเกอร์ชนิดตัดตอนอัตโนมัติ ชนิด 2P และ 3P

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Breaker Mitsubishi รุ่น NF630-CW เบรกเกอร์ชนิดตัดตอนอัตโนมัติ ชนิด 3P

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Breaker Mitsubishi รุ่น NF800 CEW เหมาะสมกับการใช้งานในระบบที่มีการใช้กระแสไฟสูง

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Breaker Mitsubishi รุ่น NF1000 SEW เหมาะสมกับการใช้งานในระบบที่มีการใช้กระแสไฟสูง มีชนิด 3P และ 4P

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Breaker Mitsubishi รุ่น NF1250 SEW เหมาะสมกับการใช้งานในระบบที่มีการใช้กระแสไฟสูง มีชนิด 3P และ 4P

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Breaker Mitsubishi รุ่น NF1600 SEW เหมาะสมกับการใช้งานในระบบที่มีการใช้กระแสไฟสูง มีชนิด 3P และ 4P

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

Magnetic Contactor มีทั้งแบบ Coil 220V, 380V

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

Magnetic Contactor มีทั้งแบบ Coil 220V, 380V

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สามารถใช้งานได้กับแมกเนติก รุ่น S-T10 , S-T12, S-T20

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สามารถใช้งานได้กับแมกเนติก รุ่น S-T21 , S-T25

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สามารถใช้งานได้กับแมกเนติก รุ่น S-T35 , S-T50

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สามารถใช้งานได้กับแมกเนติก รุ่น S-T65

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สามารถใช้งานได้กับแมกเนติก รุ่น S-T80 , S-T100

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สามารถใช้งานได้กับแมกเนติก รุ่น S-N125 , S-N150

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สามารถใช้งานได้กับแมกเนติก รุ่น S-N180 , S-N220

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สามารถใช้งานได้กับแมกเนติก รุ่น S-N300 , S-N400

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สามารถใช้งานได้กับแมกเนติก รุ่น S-N600 , S-N800

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)