ไส้ไก่พันสายไฟ (Spiral Wrapping Bands)

New

ไส้ไก่พันสายไฟ 4 mm. รุ่น PWB-04 ยี่ห้อ PRI PRODUCTS

฿ 40 ฿ 40
New

ไส้ไก่พันสายไฟ 6 mm. รุ่น PWB-06 ยี่ห้อ PRI PRODUCTS

฿ 50 ฿ 50
New

ไส้ไก่พันสายไฟ 9 mm. รุ่น PWB-09 ยี่ห้อ PRI PRODUCTS

฿ 60 ฿ 60
New

ไส้ไก่พันสายไฟ 12 mm. รุ่น PWB-12 ยี่ห้อ PRI PRODUCTS

฿ 86.50 ฿ 86.50
New

ไส้ไก่พันสายไฟ 16 mm. รุ่น PWB-16 ยี่ห้อ PRI PRODUCTS

฿ 90 ฿ 90
New

ไส้ไก่พันสายไฟ 20 mm. รุ่น PWB-20 ยี่ห้อ PRI PRODUCTS

฿ 141.50 ฿ 141.50