สวิทซ์กด ยี่ห้อ Schneider

New

สวิทซ์กดหัวนูน LAMP LED 220V รุ่น XB7 มีสีเขียว และ สีแดง ยี่ห้อ Schneider

฿ 233 ฿ 233

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สวิทซ์หัวเห็ด รุ่น กดล็อค สีแดง ยี่ห้อ Schneider

฿ 239 ฿ 239
New

สวิทซ์ลูกศร รุ่น XB7 มีทั้งแบบ 2 และ 3 ทาง ยี่ห้อ Schneider

฿ 136 ฿ 136

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สวิทซ์กด รุ่น XB7 มีสีเขียว, สีแดง และ สีดำ ยี่ห้อ Schneider

฿ 103 ฿ 103

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ไพล็อทแลมป์ LED 220V รุ่น XB7 มีสีเขียว, สีแดง, สี่เหลือง, สีน้ำเงิน และ สีขาว ยี่ห้อ Schneider

฿ 122 ฿ 122

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

หัวเห็ดแบบล็อค รุ่น หมุนเด้งกลับ สีแดง ยี่ห้อ Schneider

฿ 385 ฿ 385
New

หัวลูกศร มีทั้งแบบรุ่น 2 และ 3 ทาง. รุ่นบิดค้าง และ บิดเด้งกลับ ยี่ห้อ Schneider

฿ 193 ฿ 193

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

หัวปุ่มกดหัวเรียบ-กดค้าง มีสีเขียว, สีแดง, สี่เหลือง, สีน้ำเงิน, สีขาว และ สีดำ ยี่ห้อ Schneider

฿ 233 ฿ 233

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

หัวปุ่มกดหัวเรียบ-กดเด้งกลับ มีสีเขียว, สีแดง, สี่เหลือง, สีน้ำเงิน, สีขาว และ สีดำ ยี่ห้อ Schneider

฿ 75 ฿ 75

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ฐานคอนแทคบล็อค รุ่น ZB4-BZ101 - ZB4-BZ105 ยี่ห้อ Schneider

฿ 185 ฿ 185

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

แผ่นเนมเพลต รุ่น EMERGENCY STOP คอนแทคบล็อค 1NO ยี่ห้อ Schneider

฿ 70 ฿ 70
New

คอนแทค รุ่น ZBE-101 - ZBE-205 ยี่ห้อ Schneider

฿ 87 ฿ 87

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สวิทซ์กด Lamp LED 24V รุ่น หัวเรียบ กดค้าง มีทั้งสีเขียว, สีแดง, สีเหลือง, สีน้ำเงิน และ สีขาว ยี่ห้อ Schneider

฿ 995 ฿ 995

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สวิทซ์กด Lamp LED 220V รุ่น หัวเรียบ กดค้าง ยี่ห้อ Schneider

฿ 1,104 ฿ 1,104

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สวิทซ์กด Lamp LED 24V รุ่น หัวเรียบ กดเด้ง มีทั้งสีเขียว, สีแดง, สีเหลือง, สีน้ำเงิน และ สีขาว ยี่ห้อ Schneider

฿ 810 ฿ 810

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สวิทซ์กด Lamp LED 220V รุ่น หัวเรียบ กดเด้ง มีทั้งสีเขียว, สีแดง, สีเหลือง, สีน้ำเงิน และ สีขาว ยี่ห้อ Schneider

฿ 769 ฿ 769

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สวิทซ์ลูกศรก้านยาว มีทั้งแบบ รุ่น 2 และ 3 ทาง , รุ่นบิดค้าง และ เด้งกลับ ยี่ห้อ Schneider

฿ 393 ฿ 393

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สวิทซ์กดปุ่มคู่ รุ่น สีเขียวหัวเรียบ-สีแดงหัวนูน ยี่ห้อ Schneider

฿ 534 ฿ 534
New

สวิทซ์กด หุ้มยาง รุ่น XB4-BP มีทั้งแบบสีเขียว และ สีแดง ยี่ห้อ Schneider

฿ 391 ฿ 391

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สวิทซ์กด รุ่น หัวนูน-กดเด้งกลับ มีทั้งแบบสีเขียว และ สีแดง ยี่ห้อ Schneider

฿ 277 ฿ 277

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สวิทซ์กด รุ่น หัวเรียบ-กดค้าง มีทั้งสีเขียว, สีแดง, สีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีขาว และ สีดำ ยี่ห้อ Schneider

฿ 460 ฿ 460

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ไพล็อทแลมป์ LED 24V มีทั้งสีเขียว, สีแดง, สีเหลือง, สีน้ำเงิน และ สีขาว ยี่ห้อ Schneider

฿ 239 ฿ 239

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สวิทซ์หัวเห็ด มีทั้งแบบ รุ่นไม่ล็อค และ แบบล็อค, รุ่นสีเขียว และ สีแดง ยี่ห้อ Schneider

฿ 398 ฿ 398

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สวิทซ์ลูกศร มีทั้งแบบ รุ่น 2 และ 3 ทาง , รุ่นบิดค้าง และ เด้งกลับ ยี่ห้อ Schneider

฿ 358 ฿ 358

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สวิทซ์ปุ่มกด รุ่น หัวเรียบ-กดเด้งกลับ มีสีเขียว, สีแดง, สีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีขาว และ สีดำ ยี่ห้อ Schneider

฿ 258 ฿ 258

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ไพล็อทแลมป์ LED 220V รุ่น XB4-BVM มีสีเขียว, สีแดง, สี่เหลือง, สีน้ำเงิน และ สีขาว ยี่ห้อ Schneider

฿ 306 ฿ 306

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)