สวิทซ์กด ยี่ห้อ Schneider

สวิทซ์กดหัวนูน LAMP LED 220V รุ่น XB7 มีสีเขียว และ สีแดง ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

สวิทซ์หัวเห็ด รุ่น กดล็อค สีแดง ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

สวิทซ์ลูกศร รุ่น XB7 มีทั้งแบบ 2 และ 3 ทาง ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

สวิทซ์กด รุ่น XB7 มีสีเขียว, สีแดง และ สีดำ ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ไพล็อทแลมป์ LED 220V รุ่น XB7 มีสีเขียว, สีแดง, สี่เหลือง, สีน้ำเงิน และ สีขาว ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

หัวเห็ดแบบล็อค รุ่น หมุนเด้งกลับ สีแดง ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

หัวลูกศร มีทั้งแบบรุ่น 2 และ 3 ทาง. รุ่นบิดค้าง และ บิดเด้งกลับ ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

หัวปุ่มกดหัวเรียบ-กดค้าง มีสีเขียว, สีแดง, สี่เหลือง, สีน้ำเงิน, สีขาว และ สีดำ ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

หัวปุ่มกดหัวเรียบ-กดเด้งกลับ มีสีเขียว, สีแดง, สี่เหลือง, สีน้ำเงิน, สีขาว และ สีดำ ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ฐานคอนแทคบล็อค รุ่น ZB4-BZ101 - ZB4-BZ105 ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

แผ่นเนมเพลต รุ่น EMERGENCY STOP คอนแทคบล็อค 1NO ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

คอนแทค รุ่น ZBE-101 - ZBE-205 ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

สวิทซ์กด Lamp LED 24V รุ่น หัวเรียบ กดค้าง มีทั้งสีเขียว, สีแดง, สีเหลือง, สีน้ำเงิน และ สีขาว ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

สวิทซ์กด Lamp LED 220V รุ่น หัวเรียบ กดค้าง ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

สวิทซ์กด Lamp LED 24V รุ่น หัวเรียบ กดเด้ง มีทั้งสีเขียว, สีแดง, สีเหลือง, สีน้ำเงิน และ สีขาว ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

สวิทซ์กด Lamp LED 220V รุ่น หัวเรียบ กดเด้ง มีทั้งสีเขียว, สีแดง, สีเหลือง, สีน้ำเงิน และ สีขาว ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

สวิทซ์ลูกศรก้านยาว มีทั้งแบบ รุ่น 2 และ 3 ทาง , รุ่นบิดค้าง และ เด้งกลับ ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

สวิทซ์กดปุ่มคู่ รุ่น สีเขียวหัวเรียบ-สีแดงหัวนูน ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

สวิทซ์กด หุ้มยาง รุ่น XB4-BP มีทั้งแบบสีเขียว และ สีแดง ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

สวิทซ์กด รุ่น หัวนูน-กดเด้งกลับ มีทั้งแบบสีเขียว และ สีแดง ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

สวิทซ์กด รุ่น หัวเรียบ-กดค้าง มีทั้งสีเขียว, สีแดง, สีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีขาว และ สีดำ ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ไพล็อทแลมป์ LED 24V มีทั้งสีเขียว, สีแดง, สีเหลือง, สีน้ำเงิน และ สีขาว ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

สวิทซ์หัวเห็ด มีทั้งแบบ รุ่นไม่ล็อค และ แบบล็อค, รุ่นสีเขียว และ สีแดง ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

สวิทซ์ลูกศร มีทั้งแบบ รุ่น 2 และ 3 ทาง , รุ่นบิดค้าง และ เด้งกลับ ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

สวิทซ์ปุ่มกด รุ่น หัวเรียบ-กดเด้งกลับ มีสีเขียว, สีแดง, สีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีขาว และ สีดำ ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ไพล็อทแลมป์ LED 220V รุ่น XB4-BVM มีสีเขียว, สีแดง, สี่เหลือง, สีน้ำเงิน และ สีขาว ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)