สวิทซ์กด ยี่ห้อ Idec

New

สวิทซ์กุญแจ รุ่น 30mm. TW Series Key Selector Switch มีทั้งแบบ 2 และ 3 ทาง ยี่ห้อ IDEC

฿ 700 ฿ 700

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สวิทซ์ลูกศร รุ่น 30mm. TW Series Selector Switch มีทั้งแบบ 2 ทาง และ 3 ทาง ยี่ห้อ IDEC

฿ 440 ฿ 440

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ไพล็อทแลมป์ Lamp LED รุ่น 30mm. TW Series Pilot Lamp มีทั้งแบบ 24VAC/DC, 110VAC และ 220-240VAC ยี่ห้อ IDEC

฿ 405 ฿ 405

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สวิทซ์กด รุ่น 30mm. TW Series Pushbutton มีทั้งแบบ สวิทซ์กด, สวิทซ์กด (กดค้าง), สวิทซ์กดหัวนูน, สวิทซ์กดหัวนูน (กดค้าง), สวิทซ์กดหัวเห็ด, สวิทซ์กดหัวเห็ดกดล็อค ยี่ห้อ IDEC

฿ 240 ฿ 240

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สวิทซ์กุญแจ รุ่น 25mm. TW Series Key Selector Switch มีทั้งแบบ 2 และ 3 ทาง ยี่ห้อ IDEC

฿ 630 ฿ 630

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สวิทซ์ลูกศร รุ่น 25mm. TW Series Selector Switch มีทั้งแบบ 2 ทาง และ 3 ทาง ยี่ห้อ IDEC

฿ 345 ฿ 345

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ไพล็อทแลมป์ Lamp LED รุ่น 25mm. TW Series Pilot Lamp มีทั้งแบบ 24VAC/DC, 110VAC และ 220-240VAC ยี่ห้อ IDEC

฿ 340 ฿ 340

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สวิทซ์กด รุ่น 25mm. TW Series Pushbutton มีทั้งแบบ สวิทซ์กด, สวิทซ์กด (กดค้าง), สวิทซ์กดหัวนูน, สวิทซ์กดหัวนูน (กดค้าง), สวิทซ์กดหัวเห็ด, สวิทซ์กดหัวเห็ดกดล็อค ยี่ห้อ IDEC

฿ 185 ฿ 185

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สวิทซ์กุญแจ รุ่น TW Series Key Selector Switch มีทั้งแบบ 2 และ 3 ทาง ยี่ห้อ IDEC

฿ 550 ฿ 550

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สวิทซ์ลูกศร รุ่น TW Series Selector Switch มีทั้งแบบ 2 ทาง และ 3 ทาง ยี่ห้อ IDEC

฿ 390 ฿ 390

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ไพล็อทแลมป์ Lamp LED รุ่น TW Series Pilot Lamp มีทั้งแบบ 24VAC/DC, 110VAC และ 220-240VAC ยี่ห้อ IDEC

฿ 310 ฿ 310

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สวิทซ์กด มีแลมป์ รุ่น TW Series Illuminated Pushbutton มีทั้งแบบสวิทซ์กดหัวนูนมีแลมป์ LED, สวิทซ์กดมีแลมป์ LED และ สวิทซ์กดหัวเห็ดมีแลมป์ LED ยี่ห้อ IDEC

฿ 520 ฿ 520

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สวิทซ์กด รุ่น TW Series Pushbutton มีทั้งแบบ สวิทซ์กด, สวิทซ์กด (กดค้าง), สวิทซ์กดหัวนูน, สวิทซ์กดหัวนูน (กดค้าง), สวิทซ์กดหัวเห็ด, สวิทซ์กดหัวเห็ดกดล็อค ยี่ห้อ IDEC

฿ 155 ฿ 155

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สวิทซ์กุญแจ รุ่น YW Series Key Selector Switch มีทั้งแบบ 1NO, 1NO+1NC, 2NO และ 2NO (Spring) ยี่ห้อ IDEC

฿ 235 ฿ 235

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สวิทซ์ลูกศร รุ่น YW Series Selector Switch มีทั้งแบบ 2 ทาง และ 3 ทาง ยี่ห้อ IDEC

฿ 78 ฿ 78

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ไพล็อทแลมป์ Lamp LED รุ่น YW Series Pilot Lamp มีทั้งแบบ 24VAC/DC, 220-240VAC ยี่ห้อ IDEC

฿ 70 ฿ 70

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สวิทซ์กด รุ่น YW Series Illuminated Pushbutton มีทั้งแบบ สวิทซ์กดหัวนูนมีแลมป์ LED และ สวิทซ์กดหัวเรียบมีแลมป์ LED ยี่ห้อ IDEC

฿ 165 ฿ 165

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สวิทซ์กด รุ่น YW Series Pushbutton มีทั้งแบบสวิทซ์กด, สวิทซ์กด (กดค้าง) และ สวิทซ์กดหัวเห็ดล็อค ยี่ห้อ IDEC

฿ 65 ฿ 65

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

สวิทช์กดล็อค หัวเห็ด รุ่น Emergency Stop Switch YW1B-V4E01R ยี่ห้อ IDEC

฿ 165 ฿ 165
New

สวิทซ์กด หัวเห็ด รุ่น Push Button YW1B-M4E01 ยี่ห้อ IDEC

฿ 95 ฿ 95
New

สวิทซ์กด มีไฟ หัวเรียบ รุ่น YW1L-MF2E11QM3 ยี่ห้อ IDEC

฿ 264 ฿ 264
New

สวิทซ์กด มีไฟ หัวนูน รุ่น YW1L-M2E11QM3 ยี่ห้อ IDEC

฿ 195 ฿ 195
New

สวิทซ์กด รุ่น YW1B-M1E10 ยี่ห้อ IDEC

฿ 65 ฿ 65