ตู้คอนซูเมอร์ ตู้โหลดเซ็นเตอร์ Schneider

New

ลูกย่อย QOH-X ชนิด 1, 6kA Pole ขนาด 10 - 63 แอมป์ ยี่ห้อ Schneider

฿ 1,331 ฿ 1,331

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 250A 3 เฟส 36kA 125 - 250 แอมป์

฿ 5,471 ฿ 5,471

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 3 เฟส 25kA, ขนาด 125 - 250 แอมป์

฿ 5,138 ฿ 5,138

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 250A 3 เฟส 18kA 125 - 250 แอมป์ ยี่ห้อ Schneider

฿ 3,489 ฿ 3,489

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส 4สาย (แบบไม่มีเมน) ขนาด 250-100 แอมป์ 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์ มีทั้งแบบ 12ช่อง , 18ช่อง , 24ช่อง , 30ช่อง , 36ช่อง , 42ช่อง และ 48ช่อง

฿ 3,142 ฿ 3,142

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4สาย (แบบมีเมน) ขนาด 250-100 แอมป์ 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์ มีทั้งแบบ 12ช่อง , 18ช่อง , 24ช่อง , 30ช่อง , 36ช่อง , 42ช่อง และ 48ช่อง

฿ 5,637 ฿ 5,637

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตซ์ตัดตอนอันโนมัติ 3 เฟส 30kA ขนาด 50 -100 แอมป์ ยี่ห้อ Schneider

฿ 2,726 ฿ 2,726

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตซ์ตัดตอนอันโนมัติ 3 เฟส 15kA ขนาด 50 - 100 แอมป์ ยี่ห้อ Schneider

฿ 2,310 ฿ 2,310

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตซ์ตัดตอนอันโนมัติ 3 เฟส 10kA ขนาด 50 - 100 แอมป์ ยี่ห้อ Schneider

฿ 1,433 ฿ 1,433

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตซ์ตัดตอนอันโนมัติ 3 เฟส 7.5kA ขนาด 50 - 60 แอมป์ ยี่ห้อ Schneider

฿ 1,248 ฿ 1,248

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4 เฟส แบบไม่มีเมน 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์ มีทั้งแบบ 12ช่อง , 18ช่อง , 24ช่อง , 30ช่อง และ 36ช่อง

฿ 2,449 ฿ 2,449

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4 เฟส แบบมีเมน 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์ มีทั้งแบบ 12ช่อง , 18ช่อง , 24ช่อง , 30ช่อง , 36ช่อง และ 42ช่อง

฿ 3,750 ฿ 3,750

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ลูกย่อย Qovs ชนิด 3 Pole ขนาด 10 - 63 แอมป์

฿ 1,300 ฿ 1,300

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 Pole 10 kA 240 Volts (AC). ขนาด 70 - 100 แอมป์

฿ 1,425 ฿ 1,425

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 Pole 10 kA 240 Volts (AC). ขนาด 32 - 63 แอมป์

฿ 486 ฿ 486

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ลูกย่อย Qovs ชนิด 1 Pole ขนาด 10 - 63 แอมป์

฿ 105 ฿ 105

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิท สแควร์ ดี Schneider รุ่น 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์ (GND) ตู้ 2 สาย ใช้คุมไฟตามบ้านทั่วไป มีทั้งแบบ 4 ช่อง , 6 ช่อง, 10 ช่อง, 14 ช่อง และ 18 ช่อง

฿ 971 ฿ 971

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)