ตู้คอนซูเมอร์ ตู้โหลดเซ็นเตอร์ Schneider

ลูกย่อย QOH-X ชนิด 1, 6kA Pole ขนาด 10 - 63 แอมป์ ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 250A 3 เฟส 36kA 125 - 250 แอมป์

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 3 เฟส 25kA, ขนาด 125 - 250 แอมป์

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 250A 3 เฟส 18kA 125 - 250 แอมป์ ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส 4สาย (แบบไม่มีเมน) ขนาด 250-100 แอมป์ 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์ มีทั้งแบบ 12ช่อง , 18ช่อง , 24ช่อง , 30ช่อง , 36ช่อง , 42ช่อง และ 48ช่อง

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4สาย (แบบมีเมน) ขนาด 250-100 แอมป์ 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์ มีทั้งแบบ 12ช่อง , 18ช่อง , 24ช่อง , 30ช่อง , 36ช่อง , 42ช่อง และ 48ช่อง

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตซ์ตัดตอนอันโนมัติ 3 เฟส 30kA ขนาด 50 -100 แอมป์ ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตซ์ตัดตอนอันโนมัติ 3 เฟส 15kA ขนาด 50 - 100 แอมป์ ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตซ์ตัดตอนอันโนมัติ 3 เฟส 10kA ขนาด 50 - 100 แอมป์ ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตซ์ตัดตอนอันโนมัติ 3 เฟส 7.5kA ขนาด 50 - 60 แอมป์ ยี่ห้อ Schneider

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4 เฟส แบบไม่มีเมน 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์ มีทั้งแบบ 12ช่อง , 18ช่อง , 24ช่อง , 30ช่อง และ 36ช่อง

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4 เฟส แบบมีเมน 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์ มีทั้งแบบ 12ช่อง , 18ช่อง , 24ช่อง , 30ช่อง , 36ช่อง และ 42ช่อง

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ลูกย่อย Qovs ชนิด 3 Pole ขนาด 10 - 63 แอมป์

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 Pole 10 kA 240 Volts (AC). ขนาด 70 - 100 แอมป์

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 Pole 10 kA 240 Volts (AC). ขนาด 32 - 63 แอมป์

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ลูกย่อย Qovs ชนิด 1 Pole ขนาด 10 - 63 แอมป์

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิท สแควร์ ดี Schneider รุ่น 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์ (GND) ตู้ 2 สาย ใช้คุมไฟตามบ้านทั่วไป มีทั้งแบบ 4 ช่อง , 6 ช่อง, 10 ช่อง, 14 ช่อง และ 18 ช่อง

฿ 0 ฿ 0

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)