ท่อเหลือง ขนาด 3/8" - 2. ช้าง

ท่อเหลืองพีวีซี ตราช้าง สำหรับงานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีเหลือง) ขนาดความยาว 4 เมตร ต่อท่อน

เลือกรุ่น

Share

หมวดหมู่ : ท่อเหลือง

Share

ท่อพีวีซี ตราช้าง สำหรับงานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)
ได้รับมาตรฐาน มอก. 216-2524  ขนาดความยาว 4 เมตร ต่อท่อน  • PVC 3/8_chang ท่อเหลือง ขนาด 3/8" ตราช้าง
  • PVC 1/2_chang ท่อเหลือง ขนาด 1/2" ตราช้าง
  • PVC 3/4_chang ท่อเหลือง ขนาด 3/4" ตราช้าง
  • PVC 1_chang ท่อเหลือง ขนาด 1" ตราช้าง
  • PVC 1-1/4_chang ท่อเหลือง ขนาด 1-1/4" ตราช้าง 
  • PVC 1-1/2_chang ท่อเหลือง ขนาด 1-1/2" ตราช้าง
  • PVC 2_chang ท่อเหลือง ขนาด 2" ตราช้าง