สวิทซ์ทางเดียว รุ่น Full-Color_พานาโซนิค

สวิทซ์ทางเดียว 16A 250V

Share

Share

สวิทซ์ทางเดียว Panasonic WEG5001 พานาโซนิค
Full-Color Wide Series

 - สวิตช์ทางเดียว
 - ขนาดมาตรฐาน
 - Switch “B”, Single pole
 - 16AX 250V~-