สวิทซ์ 3 ทาง รุ่น Full-Color_พานาโซนิค

สวิทซ์ 3 ทาง 16A 250V

Share

Share

สวิทซ์ 3 ทาง Panasonic WEG5002 พานาโซนิค
Full-Color Wide Series

 - สวิตช์ 3 ทาง
 - ขนาดมาตรฐาน
 - 16A  250V~-