ปลั๊กกราวด์คู่ รุ่น Full-Color_พานาโซนิค

เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250V.

Share

Share

เต้ารับคู่ มีกราวด์ Panasonic พานาโซนิค WEG15929
ปลั๊กกราวด์คู่ Panasonic (National) Full color wide series
2P+G 16A 250V