สวิทซ์ทางเดียว รุ่น Full-Color_พานาโซนิค

สวิตซ์ทางเดียว 16A 250V

Share

Share

สวิตช์ทางเดียว พานาโซนิค Panasonic WNG5001-701
Full-Color Series

 - สวิตช์ทางเดียว
 - Switch “B”, single pole
 - 16A x 250V~