สวิทซ์ 3 ทาง รุ่น Full-Color_พานาโซนิค

สวิตซ์ 3 ทาง 16A 250V

Share

Share

สวิตช์สองทาง พานาโซนิค Panasonic WNG5002-701
Full-Color Series

 - สวิตช์  3 ทาง
 - Switch “C”, 3-way
 - 16A x 250V~