ปลั๊กกราวด์คู่ รุ่น Full-Color_พานาโซนิค

เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์ 10A 250V.

Share

Share

เต้ารับคู่ มีกราวด์ พานาโซนิค Panasonic WNG15923-7

 - เต้ารับคู่
 - เสียบขากลมแบน
 - มีกราวด์
 - สีขาว
 - 1-TOUCH grounding duplex universal receptacle
 - 16A  250V~