ปลั๊กโทรศัพท์ รุ่น Full-Color_พานาโซนิค

เต้ารับโทรศัพท์ 6P 4C

Share

Share

ปลั๊กโทรศัพท์ Panasonic  พานาโซนิค WEG2164

WEG2164 Telephone modular jack
 - เต้ารับโทรศัพท์
 - 6P 4C