ปลั๊กโทรศัพท์_WNTG15649 พานาโซนิค Neoline

เต้ารับโทรศัพท์ 6P 4C

Share

Share

เต้ารับโทรศัพท์ 6P4C พานาโซนิค Panasonic WNTG15649
Full-Color Series

 - เต้ารับโทรศัพท์
 - 6P 4C (โมดูล่า)
 - Telephone modular jack
 - (6P 4C)