ดิมเมอร์ 300W รุ่น WEG57813 พานาโซนิค

สวิตซ์หรี่ไฟ 300 วัตต์ (ใช้ควบคุมไฟหลอดไส้) สามารถใช้ร่วมกับหลอดฮาโลเจน 220V ได้

Share

Share

Panasonic สวิตซ์หรี่ไฟ WEG57813 300W มี ON-OFF ในตัว
DIMMER SWITCH 300W 220V (FOR INCANDESCENT LAMP ONLY)

WEG57813
สวิตซ์หรี่ไฟ 40-300 วัตต์ 220 โวลท์
(ใช้ควบคุมไฟหลอดไส้ได้)
สามารถใช้ร่วมกับหลอดฮาโลเจน 220V
สามารถใช้ร่วมกับหลอดฮาโลเจนแรงดันต่ำ โดยผ่านหม้อแปลง 12V

Dimmer switch 40-300W 220V
Incandescent light control
Halogen lamp 220V
Low voltage halogen with transformer 12V light control
Dimmer Switch (Incandescent and Low Voltage Halogen etc.)