กระดิ่งนิ้งหน่อง ไฟฟ้า (ทูโทน) รุ่น EBG888 พานาโซนิค

กระดิ่งนิ้งหน่อง 220V AC. 2 เสียง ได้ยินชัดเจนด้วยความดัง 82dB

Share

Share

Panasonic Door Bells EBG888 กระดิ่งนิ้งหน่อง พานาโซนิค

 - กระดิ่งนิ้งหน่อง
 - 220V AC
 - สองเสียง
 - ได้ยินชัดเจนด้วยความดัง 82 dB
 - Door Chime
 - 220V AC
 - Two-tone
 - easy-to-hear 82dB chime