สวิทซ์ดิมเมอร์ 300W_บิทิชิโน

สวิตซ์หรี่ไฟ แบบหมุน 230V a.c. ต่ำสุด 100W สูงสุด 300W สำหรับหลอดไส้และฮาโลเจน

Share

Share