สวิทซ์ดิมเมอร์ 500W_บิทิชิโน

สวิตซ์หรี่ไฟ แบบหมุน ต่ำสุด 100W สูงสุด 500W สำหรับหลอดไส้และฮาโลเจน

Share

Share