ปลั๊กกราวด์เดี่ยว ขนาด 2ช่อง_บิทิชิโน

เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว ขากลมและขาแบน + สายดิน ขนาด 1 ช่อง พร้อมม่านนิรภัย

Share

Share