ปลั๊กกราวด์คู่ สีแดง_บิทิชิโน

เต้ารับไฟฟ้าคู่ ขากลมและขาแบน + สายดิน ขนาด 3 ช่อง สีแดง พร้อมม่านนิรภัย

Share

Share