ปลั๊กกราวด์คู่ สีเหลือง_บิทิชิโน

เต้ารับไฟฟ้าคู่ ขากลมและขาแบน + สายดิน ขนาด 3 ช่อง สีเหลือง พร้อมม่านนิรภัย

Share

Share