สวิทซ์ 2 ทาง_บิทิชิโน

สวิตช์ 2 ทาง 16A 250V.

Share

Share