สวิตซ์ทางเดียว ขนาด 1.5ช่อง รุ่น S-Flexi_Schneider

สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 1.5 ช่อง (M)

Share

หมวดหมู่ : สวิทซ์ Schneider

Share