ปลั๊กกราวด์คู่ พร้อมม่านนิรภัย ขนาด 3ช่อง รุ่น S-Flexi_Schneider

เต้ารับคู่ 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 3 ช่อง (L)

Share

หมวดหมู่ : สวิทซ์ Schneider

Share