ปลั๊กเดี่ยว 2ขา พร้อมม่านนิรภัย ขนาด 1ช่อง รุ่น S-Flexi_Schneider

เต้ารับเดี่ยว 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย 13 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 1 ช่อง (S)

Share

หมวดหมู่ : สวิทซ์ Schneider

Share