ปลั๊กกราวด์เดี่ยว พร้อมม่านนิรภัย ขนาด 2ช่อง รุ่น Concept_Schneider

เต้ารับเดี่ยว 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 2 ช่อง

Share

หมวดหมู่ : สวิทซ์ Schneider

Share