เบรกเกอร์ รุ่น BW50EAG 3 เฟส ยี่ห้อ ฟูจิ

Breaker Fuji รุ่น BW-EAG เบรกเกอร์ชนิดตัดตอนอัตโนมัติ ชนิด 3P เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคารสำนักงาน โกดัง หรือเป็นเบรกเกอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์

เลือกรุ่น

Share

Share

Breaker Fuji รุ่น BW50EAG

Breaker Fuji รุ่น BW50EAG เบรกเกอร์รุ่นมาตรฐานของฟูจิ Fuji มีค่า kA ที่เหมาะสมกับการใช้งานในระบบทีมีการกินกระแสสูงๆ เหมาะสำหรับใช้งานกับโหลดประเภทมอเตอร์ เครื่องจักรต่างๆ เบรกเกอร์ในคลาสนี้จะรองรับระบบไฟฟ้า 2 เฟส และ ไฟฟ้า 3 เฟส โดยในระบบไฟฟ้า 3 เฟส นั้นจะมีทั้งแบบ 3 เฟส 3 สาย และ 3 เฟส 4 สาย (เบรกเกอร์ 4P)  เบรกเกอร์ 3P 240-690V ใช้กระแสไฟได้ 50A - 400A


ขนาดของ Breaker Fuji รุ่น BW50EAG

BW50EAG-3P 50A 
BW63EAG-3P 63A 
BW100EAG-3P 75A 
BW100EAG-3P 100A 
BW160EAG-3P 125A 
BW160EAG-3P 150A 
BW160EAG-3P 160A 
BW250EAG-3P 200A 
BW250EAG-3P 250A 
BW400EAG-3P 300A 
BW400EAG-3P 400A 


คุณสมบัติ

 • เบรกเกอร์ BW50EAG 3P ขนาด 50A ยี่ห้อ ฟูจิ

เบรกเกอร์ 3P 240-690V ใช้กระแสไฟได้ 50

 • เบรกเกอร์ BW63EAG 3P ขนาด 63A ยี่ห้อ ฟูจิ

เบรกเกอร์ 3P 240-690V ใช้กระแสไฟได้ 60A , 63A

 • เบรกเกอร์ BW100EAG 3P ขนาด 75A ยี่ห้อ ฟูจิ

เบรกเกอร์ 3P 240-690V ใช้กระแสไฟได้ 50A , 60A, 63A, 75A

 • เบรกเกอร์ BW100EAG 3P ขนาด 100A ยี่ห้อ ฟูจิ

เบรกเกอร์ 3P 240-690V ใช้กระแสไฟได้ 50A , 60A, 63A, 75A, 100A

 • เบรกเกอร์ BW160EAG 3P ขนาด 125A ยี่ห้อ ฟูจิ

เบรกเกอร์ 3P 240-690V ใช้กระแสไฟได้ 125A, 150A, 160A

 • เบรกเกอร์ BW160EAG 3P ขนาด 150A ยี่ห้อ ฟูจิ

เบรกเกอร์ 3P 240-690V ใช้กระแสไฟได้ 175A, 200A, 225A, 250A

 • เบรกเกอร์ BW160EAG 3P ขนาด 160A ยี่ห้อ ฟูจิ

เบรกเกอร์ 3P 240-690V ใช้กระแสไฟได้ 125A, 150A, 160A

 • เบรกเกอร์ BW250EAG 3P ขนาด 200A ยี่ห้อ ฟูจิ

เบรกเกอร์ 3P 240-690V ใช้กระแสไฟได้ 175A, 200A, 225A, 250A

 • เบรกเกอร์ BW250EAG 3P ขนาด 250A ยี่ห้อ ฟูจิ

เบรกเกอร์ 3P 240-690V ใช้กระแสไฟได้ 175A, 200A, 225A, 250A

 • เบรกเกอร์ BW400EAG 3P ขนาด 300A ยี่ห้อ ฟูจิ

เบรกเกอร์ 3P 240-690V ใช้กระแสไฟได้ 250A, 300A, 350A, 400A

 • เบรกเกอร์ BW400EAG 3P ขนาด 400A ยี่ห้อ ฟูจิ

เบรกเกอร์ 3P 240-690V  ใช้กระแสไฟได้ 250A, 300A, 350A, 400A