โอเวอร์โหลด รีเลย์ รุ่น TR20B-1E ยี่ห้อ ฮิตาชิ

โอเวอร์โหลด ฮิตาชิ เป็นอุปกรณ์ป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกิน และเป็นการป้องการมอเตอร์เสียหาย

Share

Share

โอเวอร์โหลด รีเลย์ รุ่น TR20B-1E ยี่ห้อ ฮิตาชิ

• ติดตั้งในตู้คอนโทรลคู่กับแมกเนตริกได้โดยโอเวอร์โหลดจะมีขาล็อกให้ติดกับคอนแทคเตอร์
ช่วยป้องกันไม่ให้มอเตอร์ใหม้ ทำงานเพื่อปรับกระของมอเตอร์ให้ตรงกับกระแสแอมแปร์
• กระแสไฟฟ้า 1.7-18A
• แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220V
• สามารถรีเซตการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติและตั้งค่าได้ด้วยตังเอง
• วัสดุห่อหุ้มภายนอกทนความร้อนได้ดี