แมกเนติก คอนแทคเตอร์ รุ่น HS/H ยี่ห้อ ฮิตาชิ

Magnetic Contactor คือ สวิตซ์แม่เหล็กไฟฟ้า ทำหน้าที่ตัดต่อ วงจรของมอเตอร์ตัวใหญ่ สำหรับใช้ในวงจรไฟฟ้าขนาด 10 – 35AF

เลือกรุ่น

Share

Share

แมกเนติก คอนแทคเตอร์ รุ่น HS / H ยี่ห้อ ฮิตาชิ

 

คุณสมบัติ

  • แมกเนติก รุ่น HS10

Magnetic Contactor คือสวิตซ์แม่เหล็กไฟฟ้า ทำหน้าที่ตัด ต่อ วงจรของมอเตอร์ตัวใหญ่ ทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยในการเปิดปิดหน้าสัมผัส สำหรับใช้ในวงจรไฟฟ้าขนาด 10AF – 35AF โดยมีโครงสร้างหลักๆคือ แกน ขดลวด สปริง และ หน้าสัมผัส สามารถใช้กระแสได้ AC1 20A
มีทั้งแบบ AC 220-240V (13A / 3.5 KW) AC380-440V (12A / 5.5KW)
หน้า Contract 1 NO  

  • แมกเนติก รุ่น HS20

Magnetic Contactor คือสวิตซ์แม่เหล็กไฟฟ้า ทำหน้าที่ตัด ต่อ วงจรของมอเตอร์ตัวใหญ่ ทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยในการเปิดปิดหน้าสัมผัส สำหรับใช้ในวงจรไฟฟ้าขนาด 10AF – 35AF โดยมีโครงสร้างหลักๆคือ แกน ขดลวด สปริง และ หน้าสัมผัส สามารถใช้กระแสได้ AC1 32A  มีทั้งแบบ AC 220-240V (22A / 5.5 KW) AC380-440V (22A / 5.5KW)
หน้า Contract 1NO + 1NC / 2NO+2NC

  • แมกเนติก รุ่น HS25

Magnetic Contactor คือสวิตซ์แม่เหล็กไฟฟ้า ทำหน้าที่ตัด ต่อ วงจรของมอเตอร์ตัวใหญ่ ทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยในการเปิดปิดหน้าสัมผัส สำหรับใช้ในวงจรไฟฟ้าขนาด 10AF – 35AF โดยมีโครงสร้างหลักๆคือ แกน ขดลวด สปริง และ หน้าสัมผัส สามารถใช้กระแสได้ AC1 35A มีทั้งแบบ AC 220-240V (27A / 7.5 KW) AC380-440V (26A / 11KW) หน้า Contract 1NO + 1NC / 2NO + 2NC

  • แมกเนติก รุ่น HS35

Magnetic Contactor คือสวิตซ์แม่เหล็กไฟฟ้า ทำหน้าที่ตัด ต่อ วงจรของมอเตอร์ตัวใหญ่ ทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยในการเปิดปิดหน้าสัมผัส สำหรับใช้ในวงจรไฟฟ้าขนาด 10AF – 35AF โดยมีโครงสร้างหลักๆคือ แกน ขดลวด สปริง และ หน้าสัมผัส สามารถใช้กระแสได้ AC1 50A มีทั้งแบบ AC 220-240V (40A / 11 KW) AC380-440V (40A / 18.5KW) หน้า Contract 2NO + 2NC

  • แมกเนติก รุ่น HS50

Magnetic Contactor คือสวิตซ์แม่เหล็กไฟฟ้า ทำหน้าที่ตัด ต่อ วงจรของมอเตอร์ตัวใหญ่ ทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยในการเปิดปิดหน้าสัมผัส สำหรับใช้ในวงจรไฟฟ้าขนาด 10AF – 35AF โดยมีโครงสร้างหลักๆคือ แกน ขดลวด สปริง และ หน้าสัมผัส สามารถใช้กระแสได้ AC1 70A
มีทั้งแบบ AC 220-240V (50A / 15 KW) AC380-440V (50A / 22KW)
หน้า Contract 2NO + 2NC

  • แมกเนติก รุ่น HS65

Magnetic Contactor คือสวิตซ์แม่เหล็กไฟฟ้า ทำหน้าที่ตัด ต่อ วงจรของมอเตอร์ตัวใหญ่ ทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยในการเปิดปิดหน้าสัมผัส สำหรับใช้ในวงจรไฟฟ้าขนาด 10AF – 35AF โดยมีโครงสร้างหลักๆคือ แกน ขดลวด สปริง และ หน้าสัมผัส สามารถใช้กระแสได้ AC1 80A มีทั้งแบบ AC 220-240V (65A / 18.5 KW) AC380-440V (65A / 30KW) หน้า Contract 2NO + 2NC

  • แมกเนติก รุ่น HS80

Magnetic Contactor คือสวิตซ์แม่เหล็กไฟฟ้า ทำหน้าที่ตัด ต่อ วงจรของมอเตอร์ตัวใหญ่ ทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยในการเปิดปิดหน้าสัมผัส สำหรับใช้ในวงจรไฟฟ้าขนาด 10AF – 35AF โดยมีโครงสร้างหลักๆคือ แกน ขดลวด สปริง และ หน้าสัมผัส สามารถใช้กระแสได้ AC1 120A  มีทั้งแบบ AC 220-240V (80A / 22 KW) AC380-440V (80A / 37KW) หน้า Contract 2NO + 2NC

  • แมกเนติก รุ่น HS100

Magnetic Contactor คือสวิตซ์แม่เหล็กไฟฟ้า ทำหน้าที่ตัด ต่อ วงจรของมอเตอร์ตัวใหญ่ ทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยในการเปิดปิดหน้าสัมผัส สำหรับใช้ในวงจรไฟฟ้าขนาด 10AF – 35AF โดยมีโครงสร้างหลักๆคือ แกน ขดลวด สปริง และ หน้าสัมผัส สามารถใช้กระแสได้ AC1 135A  มีทั้งแบบ AC 220-240V (105A / 30 KW) AC380-440V (100A / 50KW) หน้า Contract 2NO + 2NC

  • แมกเนติก รุ่น HS125

Magnetic Contactor คือสวิตซ์แม่เหล็กไฟฟ้า ทำหน้าที่ตัด ต่อ วงจรของมอเตอร์ตัวใหญ่ ทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยในการเปิดปิดหน้าสัมผัส สำหรับใช้ในวงจรไฟฟ้าขนาด 10AF – 35AF โดยมีโครงสร้างหลักๆคือ แกน ขดลวด สปริง และ หน้าสัมผัส สามารถใช้กระแสได้ AC1   150A มีทั้งแบบ AC 220-240V (125A / 37 KW) AC380-440V (126A / 60KW) หน้า Contract 1NO + 1NC / 2NO + 2NC