คอนแท็คช่วย 2NO+2NC รุ่น LA-DN22 ยี่ห้อ ชไนเดอร์ Schneider

Magnetic Contactor คือ สวิตซ์แม่เหล็กไฟฟ้า ทำหน้าที่ตัดต่อ วงจรของมอเตอร์ตัวใหญ่ สำหรับใช้ในวงจรไฟฟ้าขนาด 10 – 35AF

Share

Share

คอนแท็คช่วย 2NO+2NC รุ่น LA-DN22 ยี่ห้อ ชไนเดอร์ Schneider
 

คุณสมบัติ

Magnetic Contactor คือสวิตซ์แม่เหล็กไฟฟ้า ทำหน้าที่ตัด ต่อ วงจรของมอเตอร์ตัวใหญ่ ทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยในการเปิดปิดหน้าสัมผัส สำหรับใช้ในวงจรไฟฟ้าขนาด 10 AF – 35 AF โดยมีโครงสร้างหลักๆคือ แกน ขดลวด สปริง และ หน้าสัมผัส อินเตอร์ล๊อค อินเตอร์ล๊อค LA-DN22 มีขา 2NO+2NC