เบรกเกอร์ รุ่น BS ยี่ห้อ พานาโซนิค

เบรคเกอร์ รุ่น BS PANASONIC ชนิด H3 เป็นเครื่องตัดวงจรไฟฟ้าที่ใช้สำหรับสิ่งก่อสร้าง เครื่องมือและเครื่องจักร์ต่างๆ ขนาด 10 – 40 แอมป์

เลือกรุ่น

Share

Share

เบรกเกอร์ รุ่น BS ยี่ห้อ พานาโซนิค

เบรคเกอร์ PANASONIC 10A-40A 2P 1E 240V AC ชนิด H3
เป็นเครื่องตัดวงจรไฟฟ้าที่ใช้สำหรับสิ่งก่อสร้าง เครื่องมือและเครื่องจักร์ต่างๆ การต่อสายไฟ L (Line Pole) กับ N (Neutral) ต้องต่อให้ถูกขั้ว ขันตะปูเกลียวที่ข้อต่อให้แน่น หลีกเลี่ยงการใช้งานในสภาวะที่มีความชื้นสูง มีฝุ่นละอองหรือมีแก้สทำให้เกิดการกัดกร่อน

ขนาดของ เบรกเกอร์ รุ่น BS

BS-1110-YT 10A
BS-1111-YT 15A
BS-1112-YT 20A
BS-1113-YT 30A
BS-1114-YT 40A

 

คุณสมบัติ

  • BS-1110-YT เบรกเกอร์ ขนาด 10A ยี่ห้อ Panasonic
  • BS-1111-YT เบรกเกอร์ ขนาด 15A ยี่ห้อ Panasonic
  • BS-1112-YT เบรกเกอร์ ขนาด 20A ยี่ห้อ Panasonic
  • BS-1113-YT เบรกเกอร์ ขนาด 30A ยี่ห้อ Panasonic
  • BS-1114-YT เบรกเกอร์ ขนาด 40A ยี่ห้อ Panasonic