ท่อเหล็ก IMC ขนาด 1/2" - 3" ยี่ห้อ DIAMOND

ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ผนังท่อหนาปานกลาง ปลายทั้ง 2 ข้างมีเกลียว ขนาดท่อ 1/2" - 3" ยี่ห้อ ไดมอน

เลือกรุ่น

Share

หมวดหมู่ : ท่อเหล็ก IMC

Share

ท่อเหล็กร้อยสายไฟโกด้า (KOTA) ผนังท่อหนาปานกลาง ปลายทั้ง 2 ข้างมีเกลียว ผลิตตามมาตรฐานอเมริกา UL 1242 และ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 770-2533 ทุกขนาด

  • ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ผนังท่อหนาปานกลาง ปลายทั้ง 2 ข้างมีเกลียว ขนาดท่อ 1/2" ยี่ห้อ ไดมอน
  • ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ผนังท่อหนาปานกลาง ปลายทั้ง 2 ข้างมีเกลียว ขนาดท่อ 3/4" ยี่ห้อ ไดมอน
  • ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ผนังท่อหนาปานกลาง ปลายทั้ง 2 ข้างมีเกลียว ขนาดท่อ 1" ยี่ห้อ ไดมอน
  • ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ผนังท่อหนาปานกลาง ปลายทั้ง 2 ข้างมีเกลียว ขนาดท่อ 1-1/4" ยี่ห้อ ไดมอน
  • ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ผนังท่อหนาปานกลาง ปลายทั้ง 2 ข้างมีเกลียว ขนาดท่อ 1-1/2" ยี่ห้อ ไดมอน
  • ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ผนังท่อหนาปานกลาง ปลายทั้ง 2 ข้างมีเกลียว ขนาดท่อ 2" ยี่ห้อ ไดมอน
  • ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ผนังท่อหนาปานกลาง ปลายทั้ง 2 ข้างมีเกลียว ขนาดท่อ 2-1/2" ยี่ห้อ ไดมอน
  • ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ผนังท่อหนาปานกลาง ปลายทั้ง 2 ข้างมีเกลียว ขนาดท่อ 3" ยี่ห้อ ไดมอน