สายไฟ THW 1X25 - 150 mm บางกอกเคเบิ้ล BCC (ราคาต่อม้วน)

สายไฟ THW (สายเดี่ยว) ยี่ห้อ บางกอกเคเบิ้ล (BCC) เหมาะสำหรับใช้ในอาคาร ราคาต่อม้วน

กรุณาเลือกขนาดของสายไฟ

สี

Share

หมวดหมู่ : สายไฟ THW

Share

สายไฟ THW (สายเดี่ยว) ยี่ห้อ บางกอกเคเบิ้ล (BCC)
เหมาะสำหรับใช้ในอาคาร สายกลมแกนเดียวหุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดัน 750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
ตามมาตรฐาน มอก.11-2553