สายไฟ THW 1X185 - 400 mm บางกอกเคเบิ้ล BCC (ราคาต่อเมตร)

สายไฟ THW (สายเดี่ยว) ยี่ห้อ บางกอกเคเบิ้ล (BCC) เหมาะสำหรับใช้ในอาคาร ราคาต่อเมตร

กรุณาเลือกขนาดของสายไฟ

สี

Share

หมวดหมู่ : สายไฟ THW

Share

สายไฟ THW (สายเดี่ยว) ยี่ห้อ บางกอกเคเบิ้ล (BCC)
เหมาะสำหรับใช้ในอาคาร สายกลมแกนเดียวหุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดัน 750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
ตามมาตรฐาน มอก.11-2553