สายไฟ THW 1X1.5 - 400 mm ฟูเลอร์ Fuhrer (ราคาต่อเมตร)

สายไฟ THW (สายเดี่ยว) ยี่ห้อ ฟูเลอร์ (Fuhrer) เหมาะสำหรับใช้ในอาคาร ราคาต่อเมตร

กรุณาเลือกขนาดของสายไฟ

สี

Share

หมวดหมู่ : สายไฟ THW

Share

สายไฟ THW (สายเดี่ยว) ยี่ห้อ ฟูเลอร์ (Fuhrer)
เหมาะสำหรับใช้ในอาคาร สายกลมแกนเดียวหุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดัน 500 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
ตามมาตรฐาน มอก.11-2553