สายไฟ THW 1X1.5 - 4 mm. ดีม่า DEEMA (ราคาต่อม้วน)

สายไฟ THW (สายเดี่ยว) ยี่ห้อ ดีม่า (DEEMA) เหมาะสำหรับใช้ในอาคารต่างๆ ราคาต่อม้วน

กรุณาเลือกขนาดของสายไฟ

สี

Share

หมวดหมู่ : สายไฟ THW

Share

สายไฟ THW (สายเดี่ยว) ยี่ห้อ ดีม่า (DEEMA) เหมาะสำหรับใช้ในอาคารต่างๆ สายกลมแกนเดียวหุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดัน 750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐาน มอก.11-2553