สายไฟ NYY 4X1.5 - 4x300 mm. ฟูเลอร์ Fuhrer

สายไฟ NYY (4 สาย) ยี่ห้อ ฟูเลอร์ (Fuhrer) เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เดินร้อยท่อฝังดิน หรือ เดินฝังดินโดยตรง

กรุณาเลือกขนาดของสายไฟ

Share

หมวดหมู่ : สายไฟ NYY

Share

สายไฟ NYY (4 สาย) ยี่ห้อ ฟูเลอร์ (Fuhrer) เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เดินร้อยท่อฝังดิน หรือ เดินฝังดินโดยตรง สายส่งกำลังไฟ ชนิดกลม ใช้ฝังดิน หุ้มด้วยฉนวน และเปลือกนอก พีวีซี แรงดัน 750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐาน มอก.11-2553