สายไฟ VSF 1X2.5 - 1x35 mm. ฟูเลอร์ Fuhrer ราคาต่อม้วน

สาย VSF สายอ่อนแกนเดียว หุ้มด้วยฉนวนพีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียล ตามมาตรฐาน มอก.11-2553 เหมาะสำหรับใช้งานสำหรับอุปกรณ์ชุดควบคุมกับเครื่องจักร สายอ่อนดัดโค้งงอได้ง่าย

กรุณาเลือกขนาดของสายไฟ

Share

หมวดหมู่ : สายไฟ VSF

Share

สาย VSF สายอ่อนแกนเดียว หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 300/500 โวลต์ สามารถใช้งานในที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียล ตามมาตรฐาน มอก.11-2553 เหมาะสำหรับใช้งานสำหรับอุปกรณ์ชุดควบคุมกับเครื่องจักร สายอ่อนดัดโค้งงอได้ง่าย