สายไฟ CV 2x2.5 - 2x300 mm. ยาซากิ Thai Yazaki

สายไฟ CV (สายคู่) ยี่ห้อ ยาซากิ (Thai Yazaki) เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เดินร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดิน

กรุณาเลือกขนาดของสายไฟ

Share

หมวดหมู่ : สายไฟ CV

Share

สายไฟ CV (สายคู่) ยี่ห้อ ยาซากิ (Thai Yazaki) เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เดินร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดิน สายไฟ หุ้มฉนวน โพลิเอททีลีน และเปลือก พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 600 / 1,000 โวลต์ อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐาน มอก. 2143 - 2546