สายไฟ CV 4x2.5 - 4x300 mm. ฟูเลอร์ Fuhrer

สายไฟ CV (4 สาย) ยี่ห้อ ฟูเลอร์ (Fuhrer) เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เดินร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดิน

กรุณาเลือกขนาดของสายไฟ

Share

หมวดหมู่ : สายไฟ CV

Share

สายไฟ CV (4 สาย) ยี่ห้อ ฟูเลอร์ (Fuhrer) เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เดินร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดิน สายไฟ หุ้มฉนวน โพลิเอททีลีน และเปลือก พีวีซี แรงดันไฟฟ้า 600 / 1,000 โวลต์ อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐาน มอก. 2143 - 2546