โหลดเซ็นเตอร์ สแควร์ ดี รุ่น คลาสสิค (รุ่นใส่เมนได้) Mian Breaker ขนาด 250A 25kA ยี่ห้อ Schneider

ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4สาย (แบบมีเมน) ขนาด 250-100 แอมป์ 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์ มีทั้งแบบ 12ช่อง , 18ช่อง , 24ช่อง , 30ช่อง , 36ช่อง , 42ช่อง และ 48ช่อง

กรุณาเลือกขนาด

Share

Share

  • QO3-250EZ12G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 12 วงจรย่อย
  • QO3-250EZ18G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 18 วงจรย่อย
  • QO3-250EZ24G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 24 วงจรย่อย
  • QO3-250EZ30G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 30 วงจรย่อย
  • QO3-250EZ36G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 36 วงจรย่อย
  • QO3-250EZ42G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 42 วงจรย่อย
  • QO3-250EZ48G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 48 วงจรย่อย