โหลดเซ็นเตอร์ แบบ Main LUG ขนาด 250A, 10kA (แบบไม่มีเมน) ยี่ห้อ Schneider

คุณสมบัติสินค้า:

ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส 4สาย (แบบไม่มีเมน) ขนาด 250-100 แอมป์ 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์ มีทั้งแบบ 12ช่อง , 18ช่อง , 24ช่อง , 30ช่อง , 36ช่อง , 42ช่อง และ 48ช่อง

กรุณาเลือกขนาด

Share

Share

  • QO3-250L12G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 12 วงจรย่อย
  • QO3-250L18G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 18 วงจรย่อย
  • QO3-250L24G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 24 วงจรย่อย
  • QO3-250L30G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 30 วงจรย่อย
  • QO3-250L36G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 36 วงจรย่อย
  • QO3-250L42G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 42 วงจรย่อย
  • QO3-250L48G/SN ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส, 4สาย 240/415 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์, 48 วงจรย่อย