เมนเบรกเกอร์ EZC ชนิด 3Phase (MCCB) รุ่น F25kA ยี่ห้อ Schneider

คุณสมบัติสินค้า:

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 3 เฟส 25kA, ขนาด 125 - 250 แอมป์

กรุณาเลือกขนาด

Share

Share

เมนเบรกเกอร์ EZC ชนิด 3Phase (MCCB) รุ่นF 25kA ยี่ห้อ Schneider

  • เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 250A  3 เฟส 25kA, 125 แอมป์
  • เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 250A  3 เฟส 25kA, 150 แอมป์
  • เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 250A  3 เฟส 25kA, 160 แอมป์
  • เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 250A  3 เฟส 25kA, 175 แอมป์
  • เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 250A  3 เฟส 25kA, 200 แอมป์
  • เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 250A  3 เฟส 25kA, 225 แอมป์
  • เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 250A  3 เฟส 25kA, 250 แอมป์