ตู้คอนซูเมอร์ รุ่น ST ยี่ห้อ ช้าง Chang

คุณสมบัติสินค้า:

ตู้คอนซูเมอร์ รุ่น ST (ไม่มีไฟ พร้อมเมนเซอร์กิต) ยี่ห้อ ช้าง มีทั้งแบบ 4 ช่อง , 6 ช่อง, 8 ช่อง, 10 ช่อง และ 14 ช่อง

กรุณาเลือกขนาด

Share

Share

ตู้คอนซูเมอร์ รุ่น ST (ไม่มีไฟ พร้อมเมนเซอร์กิต) ตราช้าง เป็นแผงไฟฟ้าสำเร็จรูปนิยมใช้ในบ้านและหรือสำนักงานขนาดเล็กที่ใช้ไฟฟ้าระบบ 1 เฟส 220 โวลท์ ประกอบด้วย เมนเบรคเกอร์ (2 ขั้ว) และเบรคเกอร์ย่อย (1 ขั้ว) ที่เสียบต่ออยู่กับ bus bar มีขั้วต่อสายนิวทรอล และขั้วต่อสายกราวด์ ที่นิยมใช้ทั่วไปมีจำนวนวงจรย่อยตั้งแต่ 4-16 วงจรย่อย

  • ST-4_ช้าง ตู้คอนซูเมอร์ รุ่นST-4 (ไม่มีไฟ พร้อมเมนเซอร์กิต) ตราช้าง 4 ช่อง
  • ST-6_ช้าง ตู้คอนซูเมอร์ รุ่นST-6 (ไม่มีไฟ พร้อมเมนเซอร์กิต) ตราช้าง 6 ช่อง
  • ST-8_ช้าง ตู้คอนซูเมอร์ รุ่นST-8 (ไม่มีไฟ พร้อมเมนเซอร์กิต) ตราช้าง 8 ช่อง
  • ST-10_ช้าง ตู้คอนซูเมอร์ รุ่นST-10 (ไม่มีไฟ พร้อมเมนเซอร์กิต) ตราช้าง 10 ช่อง


เงื่อนไข:
1. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่ง
2. สินค้าสั่งซื้อแล้วไม่รับคืน สินค้าสั่งผลิตใช้เวลา 15 วันทำการในการจัดส่งสินค้า