Safe T Cut เครื่องวงจรตัดกระแสไฟฟ้ารั่ว ลงดินอัตโนมัติ (RCBO) รุ่น Special A Series 2P ยี่ห้อ SAFE T CUT

คุณสมบัติสินค้า:

เซฟ-ที-คัท รุ่น Special A Series คือเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินอัตโนมัติคุณภาพมาตรฐาน มอก.909-2548 เหมาะสำหรับ บ้านอาศัยขนาดเล็ก เช่นบ้านชุมชน ทาวเฮาส์ ขนาด 32 - 50 แอมป์

กรุณาเลือกขนาด

Share

Share

เซฟ-ที-คัท รุ่น SPECIAL A Series คือเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินอัตโนมัติคุณภาพมาตรฐาน มอก.909-2548 โดยมีการออกแบบรูปทรงที่มีศิลปะฉีกกฏของเครื่องตัดไฟรูปทรงเก่า ๆอีกทั้งได้มีการปรับปรุงและพัฒนาวงจรตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่วให้มีความฉับไวในการทำงานสูงขึ้นเหนือมาตรฐาน SPECIAL A Series เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเพื่อปกป้องคุ้มครองลดอันตรายที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าโดยจะตัดวงจรทันทีที่เกิดไฟฟ้าดูด, ไฟฟ้ารั่ว, ไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit) และการใช้ไฟฟ้าเกินขนาดพิกัด (Over Load) ทำให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสิ่งที่เราตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งส่วนประกอบทุกชิ้นส่วนได้ผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือทดสอบที่ได้มาตรฐานอีกทั้งได้วางมาตรการในการตรวจสอบตามมาตรฐานอย่างละเอียด คุณจึงมั่นใจได้อย่างเต็มที่สำหรับการทำงานของผลิตภัณฑ์ เซฟ-ที-คัท

  • RCBO-2P-32_SAFE T CUT เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้ารั่ว ลงดินอัตโนมัติ (RCBO) Special A Series 32A
  • RCBO-2P-50_SAFE T CUT เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้ารั่ว ลงดินอัตโนมัติ (RCBO) Special A Series 50A
  • RCBO-2P-63_SAFE T CUT เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้ารั่ว ลงดินอัตโนมัติ (RCBO) Special A Series 63A