เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCBs รุ่น SH201-C, 1P ยี่ห้อ เอบีบี ABB

เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCBs รุ่น SH201-C, 1 Pole 6 kA 230 Volts (AC). ขนาด 6 - 63 แอมป์

กรุณาเลือกขนาด

Share

Share

เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCBs รุ่น SH201-C, 1P ยี่ห้อ เอบีบี ABB

  • SH201-C6_ABB เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 Pole 6 kA 230 Volts (AC). 6 แอมป์
  • SH201-C10_ABB เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 Pole 6 kA 230 Volts (AC). 10 แอมป์
  • SH201-C16_ABB เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 Pole 6 kA 230 Volts (AC). 16 แอมป์
  • SH201-C20_ABB เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 Pole 6 kA 230 Volts (AC). 20 แอมป์
  • SH201-C25_ABB เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 Pole 6 kA 230 Volts (AC). 25 แอมป์
  • SH201-C32_ABB เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 Pole 6 kA 230 Volts (AC). 32 แอมป์
  • SH201-C40_ABB เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 Pole 6 kA 230 Volts (AC). 40 แอมป์
  • SH201-C50_ABB เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 Pole 6 kA 230 Volts (AC). 50 แอมป์
  • SH201-C63_ABB เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 Pole 6 kA 230 Volts (AC). 63 แอมป์