เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCBs รุ่น S202M-C, 2P ยี่ห้อ เอบีบี ABB

เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCBs รุ่น S202M-C, 2 Pole 10 kA 400 Volts (AC). ขนาด 10 - 63 แอมป์

กรุณาเลือกขนาด

Share

Share

เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCBs รุ่น S202M-C, 2P ยี่ห้อ เอบีบี ABB

  • S202M-C10_ABB เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 Pole 10 kA 400 Volts (AC). 10 แอมป์
  • S202M-C16_ABB เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 Pole 10 kA 400 Volts (AC). 16 แอมป์
  • S202M-C20_ABB เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 Pole 10 kA 400 Volts (AC). 20 แอมป์
  • S202M-C25_ABB เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 Pole 10 kA 400 Volts (AC). 25 แอมป์
  • S202M-C32_ABB เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 Pole 10 kA 400 Volts (AC). 32 แอมป์
  • S202M-C40_ABB เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 Pole 10 kA 400 Volts (AC). 40 แอมป์
  • S202M-C50_ABB เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 Pole 10 kA 400 Volts (AC). 50 แอมป์
  • S202M-C63_ABB เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 Pole 10 kA 400 Volts (AC). 63 แอมป์