เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCBs รุ่น SH203-C 3P ยี่ห้อ เอบีบี ABB

เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCBs รุ่น SH203-C, 3 Pole 6 kA 400 Volts (AC). 10 - 63 แอมป์ ยี่ห้อ ABB

กรุณาเลือกขนาด

Share

Share

เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCBs รุ่น SH203-C 3P ยี่ห้อ เอบีบี ABB

  • SH203-C10_ABB เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 Pole 6 kA 400 Volts (AC). 10 แอมป์
  • SH203-C16_ABB เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 Pole 6 kA 400 Volts (AC). 16 แอมป์
  • SH203-C20_ABB เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 Pole 6 kA 400 Volts (AC). 20 แอมป์
  • SH203-C25_ABB เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 Pole 6 kA 400 Volts (AC). 25 แอมป์
  • SH203-C32_ABB เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 Pole 6 kA 400 Volts (AC). 32 แอมป์
  • SH203-C40_ABB เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 Pole 6 kA 400 Volts (AC). 40 แอมป์
  • SH203-C50_ABB เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 Pole 6 kA 400 Volts (AC). 50 แอมป์
  • SH203-C63_ABB เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 Pole 6 kA 400 Volts (AC). 63 แอมป์